ทริปต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปดำน้ำต่างประเทศ ยังสถานที่ต่างๆของชมรมฯ