หน้าแรก

 


      สถาบัน ดำน้ำ ที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานกว่า18ปี เราสอนและผลิตนักดำน้ำคุณภาพให้กับวงการ และสังคมไทย สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับครูฝึก NAUI PADI และ DAT
     เรียนดำน้ำลึกแบบ SCUBA เพื่อรับใบอนุญาตดำน้ำสากลใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก  สอนดำน้ำลึกด้วยหลักสูตร
OPEN WATER SCUBA DIVER (NAUI)
และ OPEN WATER DIVER (PADI) จากสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ดำน้ำครั้งแรก
สนุก และปลอดภัยได้ความรู้ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปะการังร่วมกัน

     เรียนดำน้ำ ในสระเกลือสปาปรับอุณหภูมิส่วนตัว ซึ่งเราออกแบบให้ลึกถึง 4.2 เมตร เป็นสระในร่ม มีการฆ่าเชื้อระดับน้ำดื่มด้วยรังสี UVC และไม่มีคอลรีน เพื่อหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง และสารตกค้างต่างๆ จากคลอรีน ซึ่งสารเหล่านี้ส่งผลต่อ ผิวหนัง เส้นผม กระดูกฟัน และดวงตา ของผู้เรียนดำน้ำ ที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติทักษะต่างๆในน้ำอยู่เป็นเวลานาน

ค่าใช้จ่ายท่านละ 8,500 บาท

 • รวม  ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน ที่สัตหีบ(แสมสาร)
 • รวม  ค่าที่พัก1คืน /พร้อมอาหารเช้า สำหรับภาคทะเล
 • รวม  ตำราเรียน, สมุดบันทึกทางการดำน้ำLogBook, และใบอนุญาตดำน้ำสากล
 • รวม  อุปกรณ์ดำน้ำ(คุณภาพสูง/จัดให้ยืมใช้ทุกชิ้น) ตลอดหลักสูตรแล้ว
 • รวม ค่าใช้สระเกลือสปา ปรับอุณหภูมิของเรา
 • ไม่รวม 300 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด 200บาท
  และค่าธรรมเนียนเข้าดำน้ำในเขตแสมสาร วันละ50บาท จำนวน2วัน
  (นักเรียนเป็นผู้จ่ายเองในวันออกสอบภาคทะเล) 

  ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึก ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,500+300 บาทในวันสุดท้าย ของหลักสูตรเท่านั้น
  โดยจะไม่รับมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น

 

รายละเอียดหลักสูตร แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.  ภาควิชาการ  (เรียนที่ กรุงเทพฯ)
ครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปความปลอดภัยของผู้ดำน้ำ เช่น

- ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ หลักการควบคุมแรงกดดัน และการปรับสภาพใต้น้ำ
- ความรู้ทางด้าน อุปกรณ์ดำน้ำในระบบ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด
- ความรู้ทางด้าน สมุทรศาสตร์ และการปรับตัวเข้ากับโลกใต้น้ำ
- การคำนวณเครื่องมือวัดประกอบการดำน้ำ และการวางแผนความลึกในการดำน้ำ

 

2.  ภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ (เรียนที่ กรุงเทพฯ) เช่น

   

    - ความรู้ในการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบ วงจรเปิด (SCUBA)
    - แบบฝึกหัดในการช่วยเหลือตนเองในภาวะฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ (เช่น กรณีอากาศหมดใต้น้ำ)
    - แบบฝึกหัดการดำน้ำในสภาวะปกติ

 

3. ภาคปฏิบัติการดำน้ำจริงในทะเล จำนวน 4 ครั้ง/Dive ไม่นับรวม Skin Diving
(ออกเรือที่ ม.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)

- และการประเมินผลในขั้นสุดท้าย ก่อนการออกใบอนุญาตดำน้ำสากล PADI/NAUI/DAT(ตลอดชีพ) 
      ในระดับ OPEN WATER/SCUBA DIVER ใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก


 

  • 13993_620172344771812_9217245143706624816_n
   ภาพตัวอย่างบรรยากาศการเรียน และการออกสอบภาคทะเลของชมรมฯ
  • mew similan26-1
   ภาพบรรยากาศการไปทริปภายในประเทศไทย ของชมรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ได้แก่ ชุมพร อันดามันใต้ และ อันดามันเหนือ

 

ดู Video "แนะนำการเรียนการสอน" อื่นๆได้ที่ เมนู "วีดีโอ"