หน้าแรก

 


      สถาบัน ดำน้ำ ที่ก่อตั้งขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปี 1999(2542) เราสอนและผลิตนักดำน้ำคุณภาพให้กับวงการ และสังคมไทย สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับครูฝึก
     เรียนดำน้ำลึกแบบ SCUBA เพื่อรับใบอนุญาตดำน้ำสากลใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก  สอนดำน้ำลึกด้วยหลักสูตร
OPEN WATER SCUBA DIVER (NAUI)
และ OPEN WATER DIVER (PADI) จากสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้เริ่มต้นเรียน ดำน้ำครั้งแรก
สนุก และปลอดภัยได้ความรู้ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปะการังร่วมกัน

     เรียนดำน้ำ ในสระเกลือสปาปรับอุณหภูมิส่วนตัว ซึ่งเราออกแบบให้ลึกถึง 4.2 เมตร เป็นสระในร่ม และไม่มีคอลรีน เพื่อหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง และสารตกค้างต่างๆ จากคลอรีน ซึ่งสารเหล่านี้ส่งผลต่อ ผิวหนัง เส้นผม กระดูกฟัน และดวงตา ของผู้เรียนดำน้ำ ที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติทักษะต่างๆในน้ำอยู่เป็นเวลานาน

ค่าใช้จ่ายท่านละ 8,500 บาท

  รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน (ที่แสมสาร)
รวม ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card)
รวม อุปกรณ์ดำน้ำ(คุณภาพสูง/จัดให้ยืมใช้ทุกชิ้น) ตลอดหลักสูตรแล้ว
รวม ค่าตำราเรียน และ สมุดบันทึกทางการดำน้ำLogBook
รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
❌ ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล 

 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมาย ชำระที่เรือ ในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
 


 ทั้งนี้ชมรมฯ กำหนดให้ผู้เรียนชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนแรก 4,500 บาท ในวันที่มาเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในสระ
และชำระส่วนที่เหลืออีก 4,000 บาท ในวันที่ออกสอบภาคทะเล
โดยชมรมฯจะไม่รับมัดจำ หรือรับชำระล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น ในวันที่โทรมาจอง

 

รายละเอียดหลักสูตร แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.  ภาควิชาการ  (เรียนที่ กรุงเทพฯ)
ครอบคลุมเนื้อหาทั่วไปความปลอดภัยของผู้ดำน้ำ เช่น

- ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ หลักการควบคุมแรงกดดัน และการปรับสภาพใต้น้ำ
- ความรู้ทางด้าน อุปกรณ์ดำน้ำในระบบ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด
- ความรู้ทางด้าน สมุทรศาสตร์ และการปรับตัวเข้ากับโลกใต้น้ำ
- การคำนวณเครื่องมือวัดประกอบการดำน้ำ และการวางแผนความลึกในการดำน้ำ

 

2.  ภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ (เรียนที่ กรุงเทพฯ) เช่น

   

    - ความรู้ในการใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบ วงจรเปิด (SCUBA)
    - แบบฝึกหัดในการช่วยเหลือตนเองในภาวะฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ (เช่น กรณีอากาศหมดใต้น้ำ)
    - แบบฝึกหัดการดำน้ำในสภาวะปกติ

 

3. ภาคปฏิบัติการดำน้ำจริงในทะเล จำนวน 4 ครั้ง/Dive ไม่นับรวม Skin Diving
(ออกเรือที่ ม.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)

- และการประเมินผลในขั้นสุดท้าย ก่อนการออกใบอนุญาตดำน้ำสากล PADI/NAUI(ตลอดชีพ) 
      ในระดับ OPEN WATER/SCUBA DIVER ใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก


 

    • 13993_620172344771812_9217245143706624816_n
      ภาพตัวอย่างบรรยากาศการเรียน และการออกสอบภาคทะเลของชมรมฯ
    • mew similan26-1
      ภาพบรรยากาศการไปทริปภายในประเทศไทย ของชมรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ได้แก่ ชุมพร อันดามันใต้ และ อันดามันเหนือ

 

ดู Video "แนะนำการเรียนการสอน" อื่นๆได้ที่ เมนู "วีดีโอ"

ตรวจสอบข้อมูลบัตรดำน้ำ ของสถาบัน NAUI ที่นี่
(สำหรับผู้ที่ออกบัตรแบบดิจิทัลเท่านั้น)