ตารางสอน Training Class

 

ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 198 (เรียน ม.ค.63)

เรียนที่ชมรมฯ(ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
11-12มกราคม63 หรือ 18-19มกราคม63

ออกสอบภาคทะเล 1-2กุมภาพันธ์63

ค่าอบรม 8,500 บาท รวมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
-
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
12 พฤศจิกายน 62
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 199 (เรียน ก.พ.63)

เรียนที่ชมรมฯ(ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
25-26มกราคม63 หรือ 15-16กุมภาพันธ์63

ออกสอบภาคทะเล 22-23กุมภาพันธ์63

ค่าอบรม 8,500 บาท วมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
- ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคม 62
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 200 (เรียน มี.ค.63)

เรียนที่ชมรมฯ(ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
7-8มีนาคม63 หรือ 21-22มีนาคม63

ออกสอบภาคทะเล 4-5เมษายน63

ค่าอบรม 8,500 บาท วมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
- ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
21 มกราคม 62
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced ค่าอบรม 6,500 บาท รวมเป็นค่า
- ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ภาคทฤษฎี 1 วันที่ กรุงเทพฯ
เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue                               -                              เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันสุดท้าย
เมื่อเรียนจบทุกส่วนของหลักสูตรแล้วเท่านั้น
โดยจะไม่รับเงินมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 รูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา