ตารางสอน Training Class

หมายเลข

 

ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 204

การเรียนที่ชมรมฯ (ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
กลุ่ม A 26-27 กันยายน
กลุ่ม B 3-4 ตุลาคม
กลุ่ม C 17-18 ตุลาคม

ทุกกลุ่มออกสอบภาคทะเล
31ต.ค.-1พ.ย.

ค่าเรียน 8,500 บาท

-รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
-รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ค่าตำราเรียน & Logbook
-รวม
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
-ไม่รวม 200 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
เต็ม
ปิดรับสมัคร

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 205

การเรียนที่ชมรมฯ (ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
กลุ่ม A 7-8 พฤศจิกายน
กลุ่ม B 21-22 พฤศจิกายน
กลุ่ม C 28-29 พฤศจิกายน

ทุกกลุ่มออกสอบภาคทะเล
5-6 ธันวาคม

ค่าเรียน 8,500 บาท

-รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
-รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ค่าตำราเรียน & Logbook
-รวม
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
-ไม่รวม 200 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
เปิดรับจองแล้ววันนี้
โทรศัพท์หมายเลข
086 662 3355

 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 206

 

การเรียนที่ชมรมฯ (ไม่รวมนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติม)
กลุ่ม A 12-13 ธันวาคม
กลุ่ม B 19-20 ธันวาคม
กลุ่ม C 26-27 ธันวาคม

ทุกกลุ่มออกสอบภาคทะเล
16-17 มกราคม

 

 ค่าเรียน 8,500 บาท

-รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน พร้อมที่พัก1คืน
-รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ค่าตำราเรียน & Logbook
-รวม
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
-ไม่รวม 200 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
 เปิดรับจองแล้ววันนี้
โทรศัพท์หมายเลข
086 662 3355

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced   
ค่าอบรม 6,500 บาท
-รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน
-รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ภาคทฤษฎี 1 วันที่ กรุงเทพฯ
-ไม่รวม 200 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue - เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันสุดท้าย
เมื่อเรียนจบทุกส่วนของหลักสูตรแล้วเท่านั้น
โดยจะไม่รับเงินมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 รูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา