ตารางสอน Training Class

 ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร
รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
penwater Scuba Diver
รุ่นที่ 226 
กลุ่ม A เรียน 11-12 พ.ค.
กลุ่ม B เรียน 18-19 พ.ค.
กลุ่ม C เรียน 25-26 พ.ค.
กลุ่ม D เรียน 1-2 มิ.ย.
กลุ่ม E เรียน 8-9 มิ.ย.

สอบภาคทะเล 15-16 มิ.ย.
และหรือตามความพร้อม
โดยความเห็นจากครูฝึก 

ค่าเรียน 8,500 บาท

รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน 
✅ รวม
 ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card) 
✅ รวม ค่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดหลักสูตร 
✅ รวม ค่าตำราเรียน & Logbook 
✅ รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล  
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
เปิดรับจองแล้ว
โทร 086 662 3355
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
penwater Scuba Diver
รุ่นที่ 227
กลุ่ม A เรียน 22-23 มิ.ย.
กลุ่ม B เรียน 29-30 มิ.ย.
กลุ่ม C เรียน 6-7 ก.ค.
กลุ่ม D เรียน 27-28 ก.ค.
กลุ่ม E เรียน 10-11 ส.ค.
กลุ่ม F เรียน 17-18 ส.ค.

สอบภาคทะเล 24-25 ส.ค.
และหรือตามความพร้อม
โดยความเห็นจากครูฝึก 

ค่าเรียน 8,500 บาท

รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน 
✅ รวม
 ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card) 
✅ รวม ค่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดหลักสูตร 
✅ รวม ค่าตำราเรียน & Logbook 
✅ รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล  
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
เปิดรับจองแล้ว
โทร 086 662 3355
     

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced
ค่าเรียน 7,500 บาท

✅ รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน
✅ รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
✅ รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
✅ รวม ภาคทฤษฎี 1 วันที่ กรุงเทพฯ
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล 
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿

เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue
-

เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เรียนชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนแรก 4,500 บาท ในวันที่มาเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในสระ 
และชำระส่วนที่เหลืออีก 4,000 บาทในวันที่ออกสอบภาคทะเล

โดยชมรมฯจะไม่รับมัดจำ
หรือรับชำระล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นในวันที่โทรมาจอง
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 รูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา