ตารางสอน Training Class

 ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร
รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Openwater Scuba Diver
รุ่นที่ 216 
กลุ่ม A เรียน 15-16 ต.ค. 
กลุ่ม B เรียน 29-30 ต.ค. 
กลุ่ม C เรียน 12-13 พ.ย.
กลุ่ม D เรียน 26-27 พ.ย.
สอบภาคทะเล 3-4 ธ.ค.
และหรือตามความพร้อม
โดยความเห็นจากครูฝึก 

ค่าเรียน 8,500 บาท

รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน 
✅ รวม
 ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card) 
✅ รวม ค่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดหลักสูตร 
✅ รวม ค่าตำราเรียน & Logbook 
✅ รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล 
 ไม่รวม ประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿ 
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
เต็ม
ปิดรับสมัคร
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
penwater Scuba Diver
รุ่นที่ 217 
กลุ่ม A เรียน 7-8 ม.ค. 
กลุ่ม B เรียน 14-15 ม.ค. 
กลุ่ม C เรียน 21-22 ม.ค.
สอบภาคทะเล 28-29 ม.ค.
และหรือตามความพร้อม
โดยความเห็นจากครูฝึก 

ค่าเรียน 8,500 บาท

รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน 
✅ รวม
 ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card) 
✅ รวม ค่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดหลักสูตร 
✅ รวม ค่าตำราเรียน & Logbook 
✅ รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล  
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
เปิดรับจองแล้ว
โทร 086 662 3355
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
penwater Scuba Diver
รุ่นที่ 218 
กลุ่ม A เรียน 4-5 ก.พ. 
กลุ่ม B เรียน 11-12 ก.พ. 
กลุ่ม C เรียน 25-26 ก.พ.
กลุ่ม D เรียน 4-5 มี.ค.
กลุ่ม E เรียน 11-12 มี.ค.
กลุ่ม F เรียน 25-26 มี.ค.

สอบภาคทะเล 1-2 เม.ย.
หรือ 27-28 พ.ค.
และหรือตามความพร้อม
โดยความเห็นจากครูฝึก 

ค่าเรียน 8,500 บาท

รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน 
✅ รวม
 ค่าบัตรดำน้ำสากลแบบออนไลน์ (Digital Card) 
✅ รวม ค่าใช้อุปกรณ์ดำน้ำ ตลอดหลักสูตร 
✅ รวม ค่าตำราเรียน & Logbook 
✅ รวม ฝึกปฏิบัติในสระน้ำเกลือปรับอุณหภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล  
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿
เปิดรับจองแล้ว
โทร 086 662 3355
     

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced
ค่าเรียน 7,500 บาท

✅ รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน
✅ รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
✅ รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
✅ รวม ภาคทฤษฎี 1 วันที่ กรุงเทพฯ
 ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พักวันออกสอบภาคทะเล 
 ไม่รวม ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายในวันสอบภาคทะเล 250 ฿
 ไม่รวม ค่าธรรมเนียมดำน้ำลึกในเขตพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร 100 ฿

เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue
-

เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เรียนชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนแรก 4,500 บาท ในวันที่มาเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติในสระ 
และชำระส่วนที่เหลืออีก 5,000 บาทในวันที่ออกสอบภาคทะเล

โดยชมรมฯจะไม่รับมัดจำ
หรือรับชำระล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นในวันที่โทรมาจอง
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 รูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา