ตารางสอน Training Class

 

ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ
หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 185 (เรียน ธ.ค.61)
ค่าอบรม 9,500 บาท รวมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
- ฝึกปฏิบัติในสระเกลือสปาส่วนตัว
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
9 ตุลาคม 61
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)
หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 186 (เรียน ม.ค.62)
ค่าอบรม 9,500 บาท รวมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
- ฝึกปฏิบัติในสระเกลือสปาส่วนตัว
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
20 พฤศจิกายน 61
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)
หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
Open Water / Scuba Diver
รุ่น 187 (เรียน ก.พ.62)
ค่าอบรม 9,500 บาท วมทุกส่วนแล้ว
- ค่าเรือภาคทะเล 2วัน พร้อมที่พัก1คืน
- ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
- ค่าตำราเรียน & Logbook
- ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
เปิดให้โทรศัพท์มาจอง
ตั้งแต่วันที่
18 ธันวาคม 61
เวลา 09.30 น.

(ทาง 086 662 3355)

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced PADI / NAUI                               -                             
เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue PADI / NAUI                               -                              เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันสุดท้าย
เมื่อเรียนจบทุกส่วนของหลักสูตรแล้วเท่านั้น
โดยจะไม่รับเงินมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 เก็บตกรูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา