ตารางสอน Training Class 

ตารางเปิดรับนักเรียน

หลักสูตร
รายละเอียด วันที่รับสมัคร/สถานะ
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
pen Water / Scuba Diver
รุ่นที่ 212 
กลุ่ม A เรียน 5-6 มี.ค. 
กลุ่ม B เรียน 19-20 มี.ค. 
กลุ่ม C เรียน 9-10 เม.ย.
กลุ่ม D เรียน 23-24 เม.ย.
ทุกกลุ่มสอบภาคทะเล 1-2 พ.ค.

 ค่าเรียน 8,500 บาท

-รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน
-รวม ค่าที่พัก1คืน / พร้อมอาหารเช้า สำหรับภาคทะเล
-รวม
ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล

-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ค่าตำราเรียน & Logbook
-รวม
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
-ไม่รวม 300 บาท
  ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
200บาท
  และค่าธรรมเนียนเข้าดำน้ำในเขตแสมสาร
  (วันละ50บาทจำนวน2วัน)
เริ่มรับจองวันที่
8 ก.พ. 2565 
เวลา 09.30น.

โทร 086 662 3355
 

หลักสูตรดำน้ำสำหรับผู้เริ่มต้น
O
pen Water / Scuba Diver
รุ่นที่ 213 
กลุ่ม A เรียน 7-8 พ.ค. 
กลุ่ม B เรียน 21-22 พ.ค. 
กลุ่ม C เรียน 28-29 พ.ค.
กลุ่ม D เรียน 4-5 มิ.ย.
ทุกกลุ่มสอบภาคทะเล 25-26 มิ.ย.

 ค่าเรียน 8,500 บาท

-รวม ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน
-รวม ค่าที่พัก1คืน / พร้อมอาหารเช้า สำหรับภาคทะเล
-รวม
ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากล

-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ค่าตำราเรียน & Logbook
-รวม
ฝึกปฏิบัติในสระเกลือ ปรับอุณหภูมิ
-ไม่รวม 300 บาท
  ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
200บาท
  และค่าธรรมเนียนเข้าดำน้ำในเขตแสมสาร
  (วันละ50บาทจำนวน2วัน)
เริ่มรับจองวันที่
5 เม.ย. 2565 
เวลา 09.30น.

โทร 086 662 3355
     

 

หลักสูตร รายละเอียด    วันที่รับสมัคร/สถานะ  
หลักสูตร Advanced
ค่าเรียน 7,500 บาท

-รวม ค่าเรือภาคทะเล 2 วัน
-รวม ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
-รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำทุกชิ้น
-รวม ภาคทฤษฎี 1 วันที่ กรุงเทพฯ
-ไม่รวม 300 บาท
  ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด
200บาท
  และค่าธรรมเนียนเข้าดำน้ำในเขตแสมสาร
  (วันละ50บาทจำนวน2วัน)

เต็ม
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร Rescue
-

เต็ม
ปิดรับสมัคร

 

การสำรองที่เรียน

เรา กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในวันสุดท้าย
เมื่อเรียนจบทุกส่วนของหลักสูตรแล้วเท่านั้น
โดยจะไม่รับเงินมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น
ดังนั้น ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนดำน้ำกับเรา
เมื่อถึงกำหนดวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร ตามตารางสอน (ด้านบน)
ท่านสามารถโทรมาแจ้งชื่อ-นามสกุล
เพื่อสำรองที่นั่งได้เลย
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่หมายเลข 086-662-3355


รายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คลิกดูที่นี่


 รูปนักเรียน Scuba Diver รุ่นที่ผ่านมา

 

Documents