หลักสูตร Course


 • Course_Openwater.jpg
  เริ่มต้นเรียนดำน้ำครั้งแรกในชีวิตสอนดำน้ำลึกหลักสูตรสากล OPEN WATER SCUBA DIVER (NAUI) จากสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนดำน้ำเป็นครั้งแรก เพื่อรับ ใบอนุญาตดำน้ำสากลใ...

 • advance.jpg
  หลักสูตรการเรียนดำน้ำ ADVANCED OPEN WATER DIVER เพื่อรับใบอนุญาต ดำน้ำสากลในระดับ Advanced Diver PADI / NAUI หลักสูตร Advanced เป็นหลักสูตรที่เมื่อนักดำน้ำ เรียนดำน้ำในระดับ Open ...

 • efr.jpg

 • 1PADI_Rescue_Diver_Course.jpg

 • Divemaster1.jpg
  หลักสูตร DiveMaster คือ หัวใจ สำคัญของวงการดำน้ำโลก DiveMaster ที่ดี ก็คือ ครูที่ดี ต่อไปในอนาคต เรา สอนหลักสูตรนี้ให้คุณ ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข และค่าใช้จ่ายDiveMaster คือกำลังสำคัญ...