Advanced Scuba Diver

หลักสูตรการเรียนดำน้ำ  ADVANCED OPEN WATER DIVER เพื่อรับใบอนุญาต ดำน้ำสากลในระดับ Advanced Diver PADI / NAUI

หลักสูตร Advanced เป็นหลักสูตรที่เมื่อนักดำน้ำ เรียนดำน้ำในระดับ Open Water Diver จบแล้ว ต้องการเรียนต่อเพื่อเพิ่มทักษะทางการดำน้ำให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบของการดำน้ำในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกได้

  

ในหลักสูตร ADVANCED SCUBA DIVER เราคิดค่าใช้จ่ายท่านละ  7,500  บาท

  • รวม  ค่าเรือออกสอบภาคทะเล 2วัน ที่สัตหีบ(แสมสาร)
  • รวม  ค่าใบอนุญาตดำน้ำสากลระดับ Advanced
  • รวม  อุปกรณ์ดำน้ำ(คุณภาพสูง /จัดให้ยืมใช้ทุกชิ้น) ตลอดหลักสูตรแล้ว
  • ไม่รวม 350 บาท ค่าประกันภัยดำน้ำลึกตามกฏหมายกำหนด 250บาท และค่าธรรมเนียนเข้าดำน้ำในเขตแสมสาร วันละ50บาทจำนวน2วัน (นักเรียนจ่ายเองวันออกสอบภาคทะเล)
  • ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สำหรับภาคปฏิบัติการดำน้ำจริงในทะเล

    ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึก ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,500+350 บาทในวันสุดท้าย ของหลักสูตรเท่านั้น
    โดยจะไม่รับมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

นักเรียนจะต้อง ฝึกฝนการดำน้ำด้วยทักษะภาคบังคับ จำนวน 3 วิชา และเลือกตามความต้องการเองได้จากรายวิชาที่มีอยู่อีก 3 วิชา รวมเป็น 6ทักษะวิชา


วิชาภาคบังคับ 3 วิชา (ต้องเรียน) คือ
1 การดำน้ำลึกเกินกว่า 18 เมตร (ไม่เกิน30เมตร) Deep Dive
2 การเดินทางใต้น้ำด้วยเข็มทิศ ในรูปแบบต่างๆ Navigation Dive (Compass)
3 การดำน้ำในเวลากลางคืน และหรือในทัศนวิสัย Low Visibility (Night Dive)


วิชาที่สามารถเลือกได้อิสระอื่นๆอีก 3 วิชา เช่น

    - การดำน้ำเพื่อค้นหา และเก็บกู้วัตถุใต้น้ำ (Search & Recovery)
    - การถ่ายภาพ และวิดีโอใต้น้ำ (Underwater Photo & Videographer)
    - การสำรวจแนวปะการัง และการอนุรักษ์ (Underwater Nartualist)
    - การดำ และสำรวจเรือจม (Wreck Dive)


     ทำไมเราจึงนำนักเรียนออกสอบภาคทะเลที่สัตหีบ ?  ที่ซึ่งหลายท่านเข้าใจว่ากระแสน้ำไหลแรง เป็นปัญหาในการฝึก  แต่ไม่ใช่กับเรา เนื่องจากความชำนาญและคุ้นเคยพื้นที่ เกาะแก่ง และอ่าวต่างๆ กับประสบการณ์มากกว่า15ปีที่ผ่านมา  บ้านของราชนาวีไทยแห่งนี้ จึงเหมาะกับการฝึกดำน้ำอย่างยิ่ง แวดล้อมอยู่ในหมู่บ้านประมงอันเก่าแก่ ที่ซึ่งทะเลเรียบสงบ กระแสน้ำไหลดี จึงพัดพาถ่ายเทตะกอนได้เร็ว ทำให้น้ำทะเลที่นี้ใสกว่าและมีสัตว์ทะเลมาอาศัยมากมาย เป็นพื้นที่ควบคุมดูแลพิเศษของกองทัพเรือ ห้ามมิให้โรงแรม Resort หรือเรือลากร่ม เข้ามาวุ่นวาย ชุมชนและทะเลแห่งนี้จึงสงบ และคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ อย่างไม่น่าเชื่อ

     ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึก ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันสุดท้าย ของหลักสูตรเท่านั้น โดยจะไม่รับมัดจำ หรือการชำระเงินล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น


     ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข 086-662-3355