ทริปในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการไปทริปภายในประเทศไทย ของชมรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ได้แก่ ชุมพร อันดามันใต้  และ อันดามันเหนือ