บรรยากาศการเรียน

ภาพตัวอย่างบรรยากาศการเรียน และการออกสอบภาคทะเลของชมรมฯ