รวมภาพ Gallery


  • 13993_620172344771812_9217245143706624816_n
    ภาพตัวอย่างบรรยากาศการเรียน และการออกสอบภาคทะเลของชมรมฯ

  • mew similan26-1
    ภาพบรรยากาศการไปทริปภายในประเทศไทย ของชมรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี ได้แก่ ชุมพร อันดามันใต้ และ อันดามันเหนือ