การเตรียมตัว Preparation

สำหรับท่านที่สำรองที่นั่งวันแและเวลาเรียนได้แล้ว ให้เตรียมตัวดังต่อไปนี้

 1. บันทึกตารางเรียนลงในปฏิทินส่วนตัว และการแจ้งเตือนส่วนตัวของท่าน
 2. ศึกษาเส้นทางการเดินทางมาชมรมฯล่วงหน้า ได้ที่เมนู "แผนที่" เพื่อวันมาเรียนจะได้ไม่หลงทาง
 3. เข้าเรียนตามวันและเวลาที่สำรองที่นั่งไว้ เริ่มเรียนเช้าเวลา 08.30 น. - 17.00น. โดยประมาณ (ควรมาก่อนเวลาเรียนเล็กน้อย)

ตัวอย่าง ตารางการฝึกสอนแบบ Full time/เต็มวัน (เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์)
วันแรก  (เสาร์) ช่วงเช้า เรียนภาคทฤษฏี (Lecture) ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติในสระน้ำ (Confine Water)
วันที่สอง (อาทิตย์) ช่วงเช้า ฝึกปฏิบัติในสระน้ำ (Confine Water) ช่วงบ่าย เรียนและสรุปภาคทฤษฎี (Lecture)
**ไม่นับรวมการนัดหมายเพื่อฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีก 1-2 วัน


ในวันที่มาเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวมาด้วยดังนี้

 1. ชุดว่ายน้ำ ,ผ้าเช็ดตัว และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ มาในวันที่เรียนทุกครั้ง
  (ชมรมฯมีชุดดำน้ำ Wetsuit ให้ใส่ทับอีกชั้น ความหนา 3 มม.)
 2. เตรียมไฟล์รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า ไว้ในโทรศัพท์
  (โดยนำไปให้ในวันที่ออกสอบภาคทะเล)
 3. เครื่องเขียน ปากกา 1 ด้าม (ถ้ามี)
 4. ควรออกกำลังกายเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ล่วงหน้าประมาณ 7 วัน เพื่อให้ร่างกายอยู่ตัว ไม่อ่อนล้าเกินไป
 5. แจ้งครูฝึกให้ทราบ หากมีที่โรคประจำตัวจำเป็นต้องใช้ยา หรือหากท่านไม่สามารถแบกของหนักมากๆได้

** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งเปลี่ยนตารางเรียน ยกเลิก และตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ 086 662 3355

 

และสำหรับท่านที่ โทรจองได้เป็นที่นั่งสำรอง (Waiting List) แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ให้รอภายในเดือนที่ท่านเป็น Waiting อยู่
  (ถ้าหากมีผู้ที่จองได้ที่นั่งหลักยกเลิกการเรียน ทางชมรมฯจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามติดตามให้มาเข้าเรียนได้)
 2. ถ้าภายในเดือนที่ท่านเป็น Waiting อยู่นั้น ยังไม่มีผู้ที่เป็นที่นั่งหลัก สละสิทธิ/ยกเลิก การเรียน
  ท่านต้องโทรมาจองในรอบที่เปิดให้โทรจองในรอบเดือนถัดไปอีกครั้ง เพื่อสำรองเป็นที่นั่งหลักในการเรียน
  และหรือ ลงชื่อเป็น Waiting List ในเดือนถัดไป เพราะไม่สามารถนำ Waiting List ไปทบในทุกๆเดือนได้

  โดยสามารถดู ตารางสอน รุ่นต่อไป
  ได้ที่เมนู "ตารางสอน"
  (ต้องขออภัย เนื่องจากเรารับนักเรียนได้จำกัดเนื่องด้วยการดูแลความปลอดภัย
  จึงต้องรบกวนให้โทรจองรอบถัดไปเพื่อสำรองที่นั่งเรียนในรุ่นต่อไป)